Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jaren en jaren, denkende dat ander leven niet tot goed einde is te voeren. De dorheid van een boom op zandgrond, die de vette klei mistrouwt.

Waarheen voert haar pad? Is het haar niet om 't even, waar ze als slavin van anderen neer zal vallen? Ze wil alleen maar weg zijn, ver weg van Gouda, van Rotterdam en de omgeving van Dordt. Ze wil de menschen ontloopen, die haar gekend hebben in haar glorie, opdat zij hun zoo verstandige hoofden niet zullen schudden om haar neergang. Als ze nu bedelen moet, dan liever onder de vreemden. Eerst wil ze naar Amsterdam, maar daar wonen vele van haar zakenrelatie's en op Amsterdam varen de schippers, die ze gekend heeft hier en ginder. Ze wil naar een verren uithoek des lands, maar wie zijn kwalijker te ontloopen, dan schippers? Het varend volk komt overal, aleer het terugvalt tot de scheepswerven. Ook in Antwerpen zal zij ze niet algeheel ontloopen kunnen, maar toch, daar i9 ze veiliger weggeborgen voor de schennende oogen. En meer naar 't Zuiden kan ze niet gaan, ze kent geen Fransch en heeft geen reisgeld.

Haar eerste werk in Antwerpen is geweest, dat ze voor een grossier draadnagels ging verkoopen en bouten en moeren. Dat duurde maar kort; ze slaagde niet. Toen heeft ze met messen en vorken langs de huizen geleurd en later op de markt gestaan. En zoowaar, ze kon een homp brood daarmee verdienen. Ze heeft zelfs haar kind zien honger lijden en dat was kwaad te dragen. Daarom ging ze werken, bood ze zich aan, als schoonmaakster van een kantoorpand. Drie maanden lang heeft ze zoo getobt, overdag met messen op de markt, 's avonds in het kantoor. En zoo zag ze kans voor haar kind het kostgeld te betalen bij arme menschen in Berchem, waar zij zelf ook de nachten sliep, 't Was er onrein, maar het was tenminste een dak. En ze begreep terdege, dat ze zoo van onderop weer moest beginnen, wilde ze zich ooit weer omhoog wringen uit deze armoe. Ze behoefde stellig niet naar Holland terug te gaan, om hier en daar te pogen, geld los te werken voor een

17

Sluiten