Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeregeld. Wat gaat er worden van een kind, opgroeiend tusschen scheldend en schreeuwend marktvolk. En als een kind in 't derde levensjaar is, gaat het praten, napraten vooral.

Daarom ziet ze uit naar een ander logement en ze vindt iets wat haar lijkt tegenover het Steen, aan de Schelde, 't Is een kamer boven een café, waar matrozen van de buitenvaart en loodsvolk pleegt te komen. Helder is het ook daar niet, maar ze heeft het hier in Antwerpen opgegeven een helder onderkomen te vinden, voor 't weinige geld, dat zij er aan spendeeren kan. Naast dat café is een victualiënhandel en ze ruikt weer touw en lijnolie en teer. Het is voor anderen misschien een benauwde mengelmoes van geuren.... zij snuift dat graag op. En haar verlangen naar anders en beter blijft er wakker door, 't is, alsof die geuren haar wee maken en weldoen tevens.

's Avonds, voor ze naar het kantoorpand in het stadscentrum tramt, eet ze gemeenschappelijk in haar kosthuis met de andere commensaals. Er is een walleknecht met een hout been — neen, niet uit den oorlog, maar afgestrengd door een staalkabel — er eet een sjouwer, een ijsventer met zijn vrouw of meid, een scharrenventer en Ilenkie Blauwers, dat is een landsman van haar.

Ja, Henkie, die zoo graag wat radde Fransche woorden rond zich heen slingert, is een Amsterdammer van origine. Maar in Frankrijk heeft hij geleefd en geleden. Daar is hij getrouwd geweest, heeft er zijn twee zonen verloren in den oorlog, toen ook zijn vrouw; nu staat Henkie alleen. En die herinneringen zijn nog zoo versch. Cato kent zijn heele wedervaren, want hij is er niet geheimzinnig mee. Als jonge kerel met avonturenlust, is hij naar Frankrijk getrokken, heeft er jarenlang in den wijnbouw gewerkt, vond daar zijn vrouw en z'n bestaan. De oorlog heeft dat kleine geluk uit elkaar geslagen. Nu is Henkie oud, en zijn rug is wat krom gegroeid. Misschien wordt dat, als hij nog langer leeft, wel een bochel. Hij heeft Frankrijk nu maar verlaten, het werd hem daar te bitter, in 't land waar

Sluiten