Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhalig popje. Dat heeft ze leeren bezien, sedert ze er bij slaapt hier in Antwerpen. Dan komt des nachts dat warme katje tegen haar aangekropen, alsof ze beveiliging zoekt tegen groot aanstormend kwaad. En dat zou Cato misschien nu niet meer missen kunnen, er is hier zoo weinig wat haar boeit en vreugde biedt. Ze haat het, daar dag aan dag op de markt te moeten staan met messen. Ze haat dat gesjacher, 't overvragen waartoe de cliënteel haar dwingt, de grappen en grollen en dat eeuwige gekijf om niets. Naast haar staat een glazen petat-fritekraam, waar een weeë zoete lucht uit walmt. Tegenover haar gilt een vreeselijk dik wijf uren aan een stuk over haar ijzerbretels, Cato wordt nog eens dol daarvan. Ze heeft aleens gedroomd van ijzerbretels gebakken in 't vet van de fritekraam, ze heeft ook wakend en halfwakend die heele markt door elkaar zien haspelen en storten tot een ruïne van vuil en gillen. En zij, die zich toch koopvrouw noemen mag, ze is niet opgewassen tegen het tempo van de markt. Honderd en meer keeren iets te moeten aanbieden, om éénmaal beet te krijgen.... en dan nóg is het de vraag of je wel verkoopt.... dat is haar zoo ontmoedigend. Maar ze houdt vol; zonder de uitkomsten van de markt had ze niets meer over. Niets dan Anne Christine, het warme kroelende wezentje, dat zich in de nachten tegen haar borst aandrukt, niets dan dit leven van haar leven. Twee bruine oogen, die nog geen onderscheid zien tusschen weelde en armoe, mooie groote oogen. Ze kan overdag op de markt, toch soms zoo wild verlangen, even in die bruine kinderoogen te kunnen kijken. Ze wou dan wel, dat ze Henkie Blauwers was; die heeft dat meisje overdag, als het trippelt

en speelt en schatert zij alleen maar 's nachts. Hoewel

ze daar toch ook bestendig geluk uit puurt.

Ze kijkt uit het raam van haar armoe-logeinent en staart zonder omlijnde gedachten, gelijk ze dat zoo vaak al deed, naar de machtige kraan van de Congo-booten op de Schel dekaai. Al de nachten is die kraan onbewaakt. Ze heeft wel meer op een kraan gestaan, maar Leendert is uitgegleden.

Sluiten