Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t ' /

^UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, BATAVIA

Dr. C. G. N. DE VOOYS

| HISTORISCHE SCHETS

VAN DE NEDERLANDSE LETTERKUNDE VOOR SCHOOLGEBRUIK EN HOOFDAKTE-STUDIE Met medewerking van

Dr. G. STUIVELING

herzien en vermeerderd

Prijs, 16e druk Ing. f 1,90, geb. f 2,25

Dit voortreffelijke boek, voor schoolgebruik en zelfstudie bestemd, behoeft niet meer te worden aangeprezen. Het verwierf zich een reputatie, waarmede die van geen ander soortgelijk boek vergeleken kan worden. De „inlichtingen en raadgevingen” aan het eind van het boekje zijn onmisbaar voor wie zelfstandig onze letterkunde wil bestuderen.

Lectuurglda,

» — =

Dr. C. G. N. DE VOOYS,

J. H. VAN DEN BOSCH en Dr. D. C. TINBERGEN

LETTERKUNDIG LEESBOEK

VOOR H. B. S., GYMNASIA EN KWEEKSCHOLEN

Eerste deel. Van de Middeleeuwen tot einde 18e eeuw, bewerkt door J. H. van den Bosch en Dr. C. G. N. de Voo/s, 3e druk,

ingenaaid f 4,25, gebonden f 4,75

Tweede deel. Van einde 18e eeuw tot heden, bewerkt door Dr. D. C. ^Tinbergen en Dr. C. G. N. de Vooys, 2e druk, ing. f4,25, geb. -4,75 Twee delen samen ingenaaid f 8,25, gebonden - 9,25

Men zou het kunnen noemen de wetenschappelijke verschijning onder zijn soortgenoten. Want in zijn stofkeuze, zijn beweging, zijn uitvoerige annotatie is het volgens wetenschappelijk beginsel samengesteld. En een brede inleiding, telkens aan de selectie uit een bepaalde periode voorafgaand, doet wezen en waarde van het behandelde kunstwerk zien. Deze bloemlezing is dan ook allereerst voor hen, die op enigerlei wijze de literatuurgeschiedenis bestuderen. Zij zullen er een rijkdom aan materiaal en aan voorlichting in vinden, die ze , met dankbaarheid zullen benutten. Boektnkeur.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, BATAVIA

mm •*

Sluiten