Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben kint gecreghen, die oude viliaert. =ei^|^op>

O /Sesilien, edel bogaert, bogaert -= ïusthot

Edel foreest, edel rijc, ,oreest “ b08rijk land'

40 Ic moet bliven ewelijc,

Edel foreest, van di bastaert; ^^ont^dblt)^

Dies mijn herte alsoe beswaert, Dlef> - 0168 la-

Dat mi in bringhen sal de doot, Dat = dat (h)et.

Maer bi den here die mi gheboet, gheboet - m bet leven

46 Ie sal daer omme pinen nacht ende dach, wecht 1 '’vrinht doen' Hoe ie dat wecht verderven mach; v<derf kMi=stoJ^n.ver"

Ic saelt versmoren oft verdrincken; sahet 'verstikken” ***

Daer salie nacht ende dach omme dineken, 8aUo = zoude U£Al soudic daer omme liden pijn.

50 Ic sal noch selve de coninc sijn Van /Sesilien, den hoghen lande.

Ic sal oec pinen omme haer scande, pl“n “wTohlnd^tê

Der coma[ghinnen], mijns oems wijf, maken.

Dat hi nemmermeer sijn lijf

55 Met haer en sal delen, die wigant. wigant - beid.

Al dus soe sal mi bliven dlant, ^bet iand.at land —

Machic volbringhen dese dinc. Machio = kan ik.

[In Damascus.

De wijze meester Flatus deelt den honing van Damast mede, dat die nacht in Geciliën een hind géboren is, dat den honing doden en zijn dochter huwen zal. Ze

47 saelt: de t schijnt naderhand bijgeschreven te zijn.

48 omme: zie Inleiding op de afkortingen.

53 conin[ghinnen]: fis. conininghen

57 volbringhen: hs. vol bringhen de kop. schreef eerst ver bringhen (v pltis afkorting voor er).

Sluiten