Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dese jonehelinc die es soe weert soe weert met - *00

J ° dierbaar aan.

145 Met minen oem, den ouden grisen, grisen = grijsaard.

Ende metter moeder, dien soe prisen, dien = die hem.

Dat si nie scoender kint en saghen;

Dese blisscap salie hen verjaghen. blisscap = blijdschap

Want het gheeft mijnder herten pijn.

150 Vermalendijdt moestn sijn ve^11^diidt = ver"

Ende die u oec ter werelt bracht,

Want ic nie sent, dach noch nacht, nl®dattoogenbUk)8,nds

Blisscap int herte en conde gewinnen.

Al souden si beide daer omme ontsinnen, zinnig worden.

155 Dijn lijf dat heeftn nu verloren;

Ic sal di in enen put versmoren Ofte sterven doen een ergher doot!

Meester.

O vrient, dat ware jammer groet:

Het dunct mi sijn soe scone kint.

160 Ghi sijt emmer te male ontsint, VvÓMa^fn kran*SSig.

Dat ghi wilt doden dese jonge geboert. J0gebOTen?rt = long'

Maer ghi sijt daer op ghestoert, ghestoert — vertoornd.

Dat hoeric wel ane u ghelaet, gheiaet=ndsbaar, vgi.

Ic bidde u, vertrect mi uwen staet: vertrect = verhaal.

165 Waer omme sidi daer op soe gram? s™”1 = boos-

Bobbrecht.

Vrient, doen hi ter werelt quam Ende van sijnder moeder wert gheboren,

Quam mi in minen slape te voren, aUwerd ’ mS Vgeopen-

Dat hi mi nemen soude mijn leven.

165 sidi: hs. pi di

Sluiten