Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Io duchte, si ti noch met haerre list,

325 Her coninc oem, sal nemen dieven.

Si sal n seker noch vergheven; vette^en = TerBÜ

Dat weet io te voren wale. wale “ weL

Ic hebbe soe menech werf haer taJe hahore^leBp8ekenert r

Ghehoert in heimeliker stont;

330 Hochtan en ghewoeghs nie mijn mont de

Meer dan n = behalw

Meer dan n te deser nre. tot u.

Ic weet wel, si heeft die creatuere Selve ter doot brocht,

Want si n noit wel en mocht,

335 Om dat ghi hebt enen grauwen baert.

Si es op ene ander vaert, "’Jaere weg8^. ee'

Si mint seker enen jonghen man.

De coninc.

Biden vader die mi ghewan, ghewan = gewon. |

Bobbrecht neve, wistic dat,

340 Haer en sonde geholpen bede no scat, j£h=P™0h! helpen"

Ic en soudse doeden, dat felle wijf. io en = oi ik.

Bobbrecht.

Oem, daer settic vore mijn lijf, ^myn ïe^n v<jo”r

Dat ic n segghe en eest niet waer. eest = 18 bet-

Ik hebt gheweten over menech jaer,

345 Dat si u niet en es van herten vrient. Grient = genegen. J

De oonino.

O wi! ende waer hebbic dies verdient? waer - waarmede.

Met rechte ic dat wel claghen mach.

321 haerre: opgelost uit h’re en niet h*re (Leendertz); eie Inleiding op afkortingen.

331 ure: er stand eerst uren; de n is weggeschrapt.

338 men kan ook lezen Bi den

Sluiten