Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi dochte dat ic enen ingei sach, ingei = engel.

Als io ane sach haer edel lijf; ane each = aanzag,

aanschouwde.

350 Ende es soe wreet dat felle w\jff Seker, neve, dat wondert mi.

Nu gaet henen ende haeltse mi,

Ic moetse emmer spreken hoeren. emmer = in ieder

geval.

Eobbrecht.

Waer sidi, vrouwe hoghe gheboren?

355 Comt toten conino minen oem! toten = tot den.

Och edel vrouwe, nemt siins eroem. nemt *0“ s°em =

7 -v o y draag zorg voor hem.

Want hi staet al buten kere. 111 BtafS f1 bnvton, ïer,e

= hij Is geheel bui-

ten zich zelven.

De vrouwe.

Ay her coninc, edel here,

Wie sal ons nu hulpen claghen 360 Den bitteren rouwe die wi draghen,

Dat wi hebben verloren ons kint!

De conino.

Swijt, van gode soe moetti sijn gescint, gescint = verdoemd.

Felle pute, quade vrouwe. feüe Pute = t>°osaar-

7 ^ 1 dige boeleerster.

Al den druc ende den rouwe

365 Dat hebdi mi alte male ghedaen,

Dat sal u te quade vergaen, vb. 366: dat zal slecht

o? voor u aflopen.

Want iet al gader hebbe vernomen,

Hoe die Saken toe SÜn COmen: va.368: hoe de zaak zich

° heeft toegedragen.

Ghi hebdt die moert allene gewracht, moert - misdaad.

7 gewracht = gepleegd.

370 Mijn seoene kint hebdi versmacht; versmacht = om-

“ ’ gebracht.

Dat sal u seker oosten dlijf.

367 let: is in hs. verb. uit ic

EsmoreÜ. 4

Sluiten