Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grlii sijt wel dat quaetste wijf,

Die nie ter werelt lijf ontfinc. ^geboren *werd= oolt

De vrouwe.

Och edel here, edel coninc,

375 Hoe soudic dat vinden in mijn herte,

Dat ic hem doen soude eneghe smerte,

Die ic te mijnder herten droechf to n^nder “ onder

De coninc.

Swijt, quade vrouwe, hets ghenoech hete - het is.

, wils = wil des =* wil

(xhesproken, 10 en wils nemmeer hoeren. daarvan.

380 Ic sal u in enen put versmoren.

Robbrecht, leitse mi ghevaen! ^voVL^vISgêï

van mij weg.

De vrouwe.

God die hem ane ene cruce liet slaen, hem - zich.

Die soe moet mi nu verdinghen verdinghen = verplet-

ten, verlossen.

Ende te mijnder ontscout bringhen, ontscout = onschuld.

385 Want ic hier af niet en weet. met - mets.

Robbrecht.

Seker, vrouwe, hets mi leet.

De vrouwe.

Ay god, ontfermt u dit swaer torment, torment - foltering.

Daer ic in ben, want ic hebbe mijn kint Verloren, ende men tijcht mi ane die daet.

390 Ay, gheweldich god, daer al an staet, ^en mi^fhln^

Ghi waert sonder verdiente ende sonder scout scout =’ sohuia. Vaste ghenaghelt ane ene hout, hout - kruis.

379 boeren: in hs. verb. uit boren 388 na ben in hs. een punt.

Sluiten