Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maer dat moetic nu verkeren, T<deren? = Teran'

Enen anderen sanc moetic nu leren,

Edel wijf, ende spreken u an 490 Ghelije enen vremden man.

Nochtan soe moetio ewelijc bliven U vrient ende ghetrouwe boven allen wiven,

Die op der erden sijn gbeboren.

Och edel wijf, nu laet mi hoeren 495 Ende segt mi waer ic vonden waert.

De jonghe joncfrouwe Damiet.

Och edel jonghelinc van hogher aert,

Na dien dat ghi hebt ghehoert, = <dat)

Soe willict u vertrecken voert, teilen.

4 Waer dat u mijn vader vant:

500 In sinen boegaert, scoene wigant,

_ . . . mm . hem verwandelen ginc

Daer hi hem verwandelen ginc. = g\ng wandelen,

zich ging vertreden.

De jonghelinc.

Och edel wijf, berecht mi ene dinc:

En hoerdi daer na noit ghewaghen hoerdi = hoordet gij.

Vrouwen oft joncfrouwen in horen claghen, horen = hare.

505 Dat iement een kint hadde verloren?

De jonge joncfrouwe Damiet.

O edel jonghelinc uut vercoren,

Daer af en hebbic niet ghehoert.

De jonghelinc.

Ay! soe benic van cleinder gheboert, oieüx = gering

Dat duchtic, ofte uut verren lande.

500 boegaert: in hs. verb. uit bogaert

Sluiten