Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat ic ware van edelen bloede.

600 Mi es emmer alsoe te moede, emmer » bepaald.

Om dat ic lach daer in ghewonden,

Doen ic te vondelinghe was vonden,

Ic bender seker af gheboren: der af = daar van, van

7 dat edele geslacht.

Mijn herte seghet mi te voren, seguet mi te voren -

u ° ’ voorspelt het mij.

605 Want ic daer in ghewonden lach.

Ic nemmermeer vroude ghewinnen en mach,

Ic en hebbe vonden mijn gheslachte, ie en = eer ik.

Ende die mi oec te vondelinghe brachte, die mi oec = ook hem

° 7 die mij.

Ic souts hem daneken, bi Apoliin. souts = zoude het.

r ° daneken «= hier: be-

610 Ay, mochtic noch vader ende moeder mijn taald zettonSconwen, soe waer mi therte verdaert; soouwen = zien.

# verolaert = verhel-

Ende waren si dan van hogher aert, derd> opgeruimd.

Soe waer ic te male van sorgen vri. te mei® ■ geheel.

Sine moeder.

O edel jonghelinc, nu comt tot mi 615 Ende sprect jeghen mi een woert,

Want ic hebbe u van verre ghehoert Jammerlijc claghen u verdriet.

De jonghelinc.

O seoene vrouwe, wats U ghesciet, ghesolet - overkomen

Dat ghi al dus . liet in dit prisoen? Het = ligt.

prisoen = prison, gevangenis.

Sine moeder.

620 O edel jonghelinc van herten coen, ooen - ner.

Al dus moetic ligghen ghevaen,

Nochtan en hebbic niet mesdaen. niet - niets.

Sluiten