Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. , , , , ve.623: Doch alleen ver-

Dant mi verraderen al doet. radersdoenmudatai-

. les aan.,, Doet** staat

O scoene kint, nu maect mi vroet: hier ws. roor „doen’

om te rijmen op

626 Hoe sidi comen in dit lant „noot."

Ende wie gaf u dien bant?

Berecht mi dat, wel scoene jonchere. jonohere = jongeling.

De jonghelinc.

Bi Mamet minen here,

Vrouwe, dan salie u weigheren niet. dan “ dat en

630 Wi moghen mallec anderen ons verdriet m k*and«*deren mal Claghen, want ghi sijt ghevaen,

Ende groet verdriet es mi ghedaen,

Want ic te vondelinghe was gheleit,

Ende desen bant in gherechter waerheit 635 Daer soe lachic in ghewonden,

Lieve vrouwe, doen ic was vonden,

Ende voeren al dus openbaer T°drïï# hem?" J“m'

Op avontuere, oft iement waer, TgL TS' 8

Di mi kinnen mochte daer an.

Sine moeder.

640 Nu segt mi, wel scoene man,

Wetti iet, waer ghi vonden waertt w®oL!e‘ " weet 80

De jonghelinc.

O lieve vrouwe, in enen boegaert

Te Damast, in ware dinc, inwaarheid!110 ” 'n

Daer soe vant mi die coninc,

645 Di mi op ghehouden heeft. voed.

625 sldi: fes. sl dl

627 na dat in het hs. een punt.

642 boegaert: in hs. verb. uit bogaert

Sluiten