Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrouwe.

740 O edel here van herten vri, '"V*!.'*™? 5t76<üerbaar

Ic wilt u alte gher[w]e vergheveD,

Want alle minen druc es achter bleven kwenen1?7*11 ” Ter

. Ende al mijn toren ende al mijn leit. toren = verdriet.

Waer es mijn lieve kint Esmoreit?

745 Eoepten mi voert ende laetten mi sien. R<^Spnhe^ te^voor-

schijn ofwel ter-

Robbrecht. stond.

O edel vrouwe, dat sal u ghescien.

Waer sidi, Esmoreit, neve mijn?

De jonghelinc.

Ik ben hier, bi Apolijn.

O jfcfamet ende Mahoen,

750 Lieve vader, hoghe baroen,

Die moet u gheven goeden dach B°£emeisd^en= des

Ende oec mijnder moeder die ic noit en saoh Meer dan nu te deser tijt. Moer: Tgl- va- 331-

Ic ben al mijnder droefeit quijt, ’ auüt - verlost van.

755 Die ic in [»t]jjn herte ontfinc.

Doen ic vernam dat ic een vondelinc Was, doen waert ik die droefste man,

Die nie ter werelt Ujf ghewan, m ooif^wn wefd6

Maer het es mi al ten besten vergaen.

De kersten coninc, sijn vader.

760 O -Esmoreit, doet mi nu verstaen

Ende segt mi, waer hebdi ghewoent?

741 wilt: ongetwijfeld staat er wilt en niet wils; de t is wel ineengevloeid, maar heeft niet de vorm eener s.

741 gher[n]e: hs. gher me*

755 [m]ijn: hs. nijn

Sluiten