Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hijt hem te recht wille vergheven, va. 787: dat ha hem

wil richten en ver-

Die mi ane dede dat bitter leven, geven.

Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn. ghesan ~ geweest.

De jonghelinc.

790 O lieve moeder, bi Apolijn,

En was nie ondaet noch moert, ondaet = wandaad.

Si en moeten comen voert, 00Mhan.°^nhrt'iioht

Ende in dinde werden si gheloent. dinde^’t einde.

Bobbrecht.

Biden here, die was ghecroent

795 Met eenre croenen van doerijn, doeran - doornen.

Esmoreit neve mijn,

Wijstict wie dat hadde ghedaen,

Die doot sonde hi daer omme ontfaen,

Ofte hi ontsoncke mi in die eerde;

800 Ic sondene seker met minen sweerde eoudene - zonde hem.

Dooden ofte nemen dlijf.

Ay mi, Oft ic den keytijf keytai — ellendeling.

Wiste, die n den lachter dede, ïachter - schande.

Hi en soude mi niet in kerstenhede 805 Ontsitten, hi ware seker doot. ontsitten=ontkomen.

De vrouwe.

Eu willen wi leven in vrouden groet Ende alle droefheit willen wi vergheten,

Want met vrouden onghemeten Soe es mijn herte nu bevaen.

791 moert: in hs, verb. uü mort 795 doerijn: in hs. verb. uit dorijn

Sluiten