Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bobbrecht.

Her conino oem, bi sente Jan, bisente^an = ba den

7 7 heiligen Johannes.

Esmoreit hi es wel weert,

920 Hi wert een ridder wide vermeert wlde vermeert ■■ waa

vermaard.

Ende die de wapene wel hantiert.

Desen raet dunct mi goet gevisiert, gevtstert - bedacht.

Dat hi die crone van u ontfa. ontta - ontvange.

Damiet, nu comt hier na, na = naderbu.

925 Ghi selt werden jonge coningliinne.

De meester.

Hulpt Jlfamet, dat ie niet uut minen sinne ^ut minen sinne come * 7 ■■ mijn verstand

En come, dat verwondert mi. verlies.

O Esmoreit, edel ridder vri,

Die man brachte u in al dit verdriet.

930 Wat hi u seght, hine meines niet, “eïniets^van. meent

Hi hevet tuweeri al valschen gront. vaisohen gront - de

_ _ . _ i _ _ . bodem van zijn hart

Ic coehte u jeghen hem om .M. pont is vals.

.M. = duizend.

Van finen goude, die ic hem gaf.

De jonghelinc.

Meester, nu segt mi daer af,

935 Hoe die saken gheleghen sijn.

De meester.

O Esmoreit, bi Apolyn,

Dies es leden .xviij. jaer, D1^i^denden "* 01418

Dat ic quam ghereden daer,

Esmoreit, op die selve stede. stede = plaats.

940 Hu hoert( wat die keitijf dede: keittjt - ellendeling.

Daer soude hi u seker hebben versmoert, versmoert = gedood. 921 hantiert: de h ws. verb. uit 1

Sluiten