Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waer sidi vader, hoghe baroen, YB- 966: ,„7:!e , OTer

„waer sidi*' de In-

Ende .Robberecht die mordenaert leiding, biz. n.

Robbrecht.

Bi desen here, dan es niet waer! vs. 968; r. zweert bij

een crucifLs.

Esmoreit, neve mijn. dan = dat en.

970 Ic hebbe oit goet ende getrouwe gesij n, oit = steeds.

In was noit moerdenaar no verrader. in = ie en.

De jonghelinc.

Swijt, pute soene, het es noch quader pnte soene = schoelje.

Die ondaet, die ghi hebdt gewracht. die ondaet slaat terug

op hel in vs. 972.

Hoe quam dat nie in u ghedacht nie *= ooit.

975 Te vercopen nwes selfs geboren bloet,

Ende maket minen vader vroet, TS- ?76.: en “f^n vader

* wijs te maken.

Dat mijn moeder hadde ghedaen? dat = dat noet.

Robbrecht.

Daer willic in een criit voer gaen, 111 e?n «tit y°®r sfen

*> ° ' = in het krijt treden,

Esmoreit wel coene wigant, rest^n^fVorm

980 Es hier enech man int dlant, van godsoordeeI-

Die mi dat wil tien an. Uen ** aantijgen.

De meester.

Swijt al stille, quaet tieran. tieran = onverlaat.

Ghi soutten hebben doot ghesteken, sontten = zoudt hem.

En haddi mi niet hoeren spreken,

985 Daer ic ten aenganghe qnam gereden. tovanI1pa^htomi,iiet

Ic en was nie soe wel te vreden ïon be*lnnen-

Als dat icken jeghen u cochte om geit.

967 na die staal de verschrijving modd voor mord zwart doorgehaald en geëxpungeerd.

971 moerdenaer: de o is uit een andere letter verb.

982 tieran: in hs. verb uit tiran

985 aenganghe: de e van aen is in hs. we. uit het eerste been van een n verbeterd.

Sluiten