Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, BATAVIA

Dr. J. LEEST

VERSTANDELIJKE TAAL

DEELTJE I: LEESOEFENINGEN

ingenaaid f 1,50, gebonden f 1,75

DEELTJE II: STELOEFENINGEN

ingenaaid f 0,80, gebonden f 1,00

Het nieuwe programma voor het eindexamen der H. B. S.-A eist van de candidaten voor het vak Nederlands: het maken van een opstel en van een verslag of brief naar aanleiding van zakelijke gegevens. Blijkbaar is de bedoeling van de nieuwe examenopgaven, verslag en brief, aan de candidaten gelegenheid te geven, zekere bekwaamheid in het gebruiken van zuiver zakelijke, verstandelijke taal te tonen.

De auteur heeft samengesteld:

le. een boekje dat een verzameling van stukken geeft met uitsluitend zakelijke (wetenschappelijke, juridische, ambtelijke, of ook journalistieke) taal, en 2e. een boekje met opgaven ter oefening.

In de verzameling van leesstukken is alleen hedendaagse taal gegeven. Handelsbrieven in de gangbare, speciale betekenis zijn niet opgegeven. Alleen gevallen van koop, huur, ert dergelijke, waarmede ook de niethandelsman meermalen te maken krijgt, zijn enkele keren ter behandeling opgenomen.

Het schrijven van brieven als deze dient dan slechts het algemene doel; en dat is: de leerlingen zover te brengen, dat zij in allerlei voorkomende gevallen begrijpen en voelen, hoe zij hun brief wèl en hoe zij hem niet moeten inrichten.

HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE MOEDERTAAL

Prijs, gebonden f 3,25

Inhoud: De taak van het voortgezet onderwijs in de moedertaal. Het begrijpen van taal (Luisteren, Lezen, Spraakkunst). Het gebruiken van taal (Spreken, Stellen). Het onderwijs in letterkunde (Letterkundeonderwijs en karaktervorming). De verhouding van het onderwijs in de moedertaal tot dat in vreemde talen. Leerplan.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, BATAVIA 757

Sluiten