Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVE VAN J. B. WOLTER!

VAN ALLE T IJ DEN

BIBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSE LETTERKUNDE

ONDER REDACTIE VAN

Dr. C. G. N. DE VpOYS en Dr. D. C. TINBERGEN ‘

ESMOREIT, Abel spel uit de XlVe eeuw, naar het Hulthemse handschrift uitgegeven door C. G. Kaakebeen en Dr. R. Verdeyen, met een facsimilé uit het Hulthemse handschrift en 3 buitentekstplaten, 13e druk ingen. f 0,80, gebonden f 1,10

BEATRIJS, naar het Haagse handschrift uitgegeven door C. G. Kaakebeen ei#Jan Ligthart bezorgd door Dr. D. C. Tinbergen, met een miniatuur uit het Haagse handschrift, 10e druk, ing. f 0,80, geb. - 1,10

VAN DEN VOS REINAERDE, opnieuw bewerkt door Dr.

D. C. Tinbergen, met 8 buitentekstplaten, 9e druk,

ingenaaid f 1,90, gebonden - 2,25

J. van Vondel’s JEPTHA OF OFFERBELOFTE, uitgegeven door T. Terwey en J. Koopmans, opnieuw bewerkt door Dr. C. G. N. de Vooys, 7e druk, ingenaaid f 0,90, gebonden • 1,20

J. van Vondel's GIJSBRECHT VAN AEMSTEL, herziene uitgave door Dr. C. G. N. de Vooys, 11e druk, ingenaaid f 1,10, gebonden - 1,40

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, BATAVIA

185 »

Sluiten