Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid is waarheid. Keer terug tot de ware schoonheid, doe boetvaardigheid en uit de morsige poel der zonde zal uw ziel verrijzen stralende van ongekende heerlijkheid.

De tweede brief is een elegie vol droefheid over de broosheid en de onstandvastigheid van de menselijke natuur. Johannes' hart stort er zich in klachten uit over de jammerlijke val van zijn vriend. Hij huivert bij het denkbeeld van Gods strafgericht over hem, maar vindt een edel troostmotief in de christelijke leer van de barmhartigheid die over de goddelijke gerechtigheid zal zegevieren! Vol ontroering ontvouwt hij de heerlijkheden van het eeuwig leven, waaraan ook Theodoor, verzakend aan de leugenachtige schoonheid van Hermione deelachtig zal worden. De weggelopen monnik geeft zich aan God gewonnen; hij keert terug naar 't vaderhuis.

Deze brieven waren een eerste stap op de weg van het apostolaat, en wezen den schrijver ervan door de oratorische begaafdheid waarvan zij blijk gaven, een eerste plaats aan onder de gewijde redenaars.

Op aanvraag van Demetrius en Stelechius, schrijft hij twee boeken over de Rouwmoedigheid1). Toen er onder den keizer Valens, die de monniken met geweld bij zijn troepen wilde inlijven, een vervolging dreigde, stelde hij een werk op in drie delen: een Apologie van het monnikenleven,

j) Van dit werk bestaat een oude dietse vertaling getiteld: Van die beweechnisse des herten, tot berouwe der sonden. Met meer ander gulden tractactkens des alder heylichsten Joh. Chrysostomi. Overgeshet uit de latine in duytsche door Heer Anthonis van Hewert. — Thantwerpen, S. Cock. 15 SA- In 8°.

Sluiten