Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet te duchten, dat zelfs die schaarse toevoer, uitgedroogd van vrees, ons zal begeven, en dat hetzelfde zal gebeuren, wat ook met het lichaam pleegt te geschieden? Wat geschiedt er met het lichaam? Menigmaal laten wij, terwijl wij verscheidene dingen in de hand houden en met onze vingers omvatten, bij een plotselinge schrik alles nedervallen, omdat onze spieren zich ontspannen en de lichaamskracht begeeft. Evenzo vrezen wij dat dit heden ook onze ziel zal overkomen, dat nl. de gedachten, die wij met veel moeite voor u bijeengebracht hebben, gering en van weinig waarde als zij zijn, door hevige angst ons weer zullen ontgaan, heenvlieden uit onze geest en hem ledig zullen achterlaten bij haar vlucht. Daarom smeek ik u allen gelijkelijk, overheden en onderdanen, dat gij ons evenveel vertrouwen moogt inboezemen door uw bereidvaardigheid ten gebed, als gij ons angst hebt aangejaagd door uw toeloop om te luisteren, en dat gij Hem, die aan de evangelieverkondigers het woord geeft, met veel kracht wilt bidden ook ons een woord te geven bij het openen van onze mond." Te Antiochië weet men het schone woord te waarderen, en laat men zich gemakkelijk verblinden door een letterkundige verschijning. Zo is het begrijpelijk dat deze gestyleerde rede, jeugdig-lyrisch en geestdriftig van taal, het publiek toescheen als glinsterende dauw zich nederspreidend in een gouden woordenregen. Chrysostomus' talent vond onmiddellijk erkenning. Hij werd de trots en de glorie van dit volk, en van dan af de erkende zieleleider.

Sluiten