Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter met mij rond. En evenals schilders door veelkleurige verven te gebruiken de lichamen natuurgetrouw uitschilderen, — zo door uw ijver bij de samenkomsten, uwe bereidvaardigheid om toe te luisteren, uwe welgezindheid jegens den redenaar, en al uw andere goede eigenschappen, als veelkleurige verven van deugd te gebruiken, tekende ik een karakterbeeld uwer ziel af en plaatste dit voor de ogen van mijn geest, om door deze voorstelling, enige vertroosting in mijn afwezigheid te hebben. Of ik nederzat en opstond, of ik wandelde en rustte, binnenkwam of uitging, altijd ben ik met u bezig geweest, en zelfs in de droom liet de gedachte aan u, mijn geliefden, mij niet los. En niet alleen overdag maar ook 's nachts ondervond ik wat Salomon in zijn dagen zeide: ,,Ik slaap, maar mijn hart waakt." Want al sloot de overweldiging van de slaap mijn ogen, het geweld mijner liefde tot u hield de ogen van mijn geest geopend. Dikwijls meende ik in de droom op de kansel te staan en met u te spreken. Van nature immers pleegt de ziel zich 's nachts die dingen voor te stellen, waarover zij gedurende de dag heeft nagedacht. Dit derhalve gebeurde ook met mij, en terwijl ik niet bij u tegenwoordig was met het lichaam, was ik wel tegenwoordig bij u in de geest, en rondom weergalmde steeds het geluid uwer stemmen in mijn oren. Daarom dan ook, ofschoon de lichaamszwakte en de gunstige invloed der lucht een langer uitblijven noodzakelijk gemaakt hadden, gedoogde de overmacht uwer liefde dit niet, maar smeekte mij met luide stem en hield niet op mij lastig te

Sluiten