Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht-opvlambaar temperament, een sterke, gelukkige verbeelding: 't is een beschrijvende geest. Hij houdt van beelden en allegorieën, van zinnelijke analogieën en breed-uitgesponnen verhalen. Ook is het hem een waar genoegen zijn volk bijbelverhalen en lofprijzingen van heiligen ten beste te geven, modellen die tegelijk beleren en begeesteren. Het komt er alleen maar op aan zich in de geest van die personen in te voelen, hun karakters en handelingen levendig, diepmenselijk en dichterlijk tevens voor te stellen: een hele kunst, welke Chrysostomus meesterlijk beheerste. Om den lezer hiervan een concreet beeld te geven, moet hij de overwinning van den kuisen Jozef maar eens nalezen; de gedachtegang volgt hier: ie. hij was in de bloei van zijn jeugd, in dit tijdstip van het leven waarop de hartstochten sterker zijn en de rede zwakker; 2e. de vrouw van Putiphar stelt hem de zonde voor op een verborgen plaats vrij van alle nieuwsgierige blikken; 3e. 'twas tijdens de afwezigheid van haar man; 4e. alle voorzorgen waren genomen opdat niemand, binnen of buiten het huis, er iets van merken zou; je Jozef was een slaaf, en de verleidster was een rijke en machtige vrouw; 6e. het was de meesteres van het huis, stemde hij niet toe, zij zou hem te schande maken en ten gronde brengen; dit alles ten spijt zegeviert de heilige jongeling over de bekoring, want de vreeze Gods en de gedachte aan zijn plicht weerhielden hem. Joannes wenste dat zijn toehoorders dergelijke voorbeelden dikwijls zouden overwegen. Zelf neemt hij ze tot het geliefkoosd thema zijner

Sluiten