Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting; maar wanneer ik uw bijeenkomst zie, dan vergeet ik mijn zwakheid, dan ken ik mijn armoede niet, dan weet ik niets meer van mijn ongeschiktheid; zó groot is het alvermogen uwer liefde. Daarom dan wil ik u met meer bereidvaardigheid dan zij, die in overvloed leven, de tafel mijner armoede voorzetten. En van die grootmoedigheid zijt gij de oorzaak, daar gij ternedergeslagenen opwekt door uw begeerte om te horen en met geopende mond luistert, en hangt aan de lippen van den spreker. Zo doen ook de jongen der zwaluwen: als zij hun moeder zien toevliegen, heffen zij zich op uit het nest en rekken hun hals uit, en zo ontvangen zij van haar hun voedsel. Op gelijke wijze ziet ook gij met veel gretigheid naar den spreker op en ontvangt gij de leer, die er van onze lippen verschaft wordt, en nog eer de woorden onze mond ontvielen, heeft uw verstand hetgeen gezegd wordt reeds gevat. Wie dan zou niet èn u èn ons daarom gelukkig prijzen, dat wij spreken tot oren, die luisteren? Gemeenschappelijk is de arbeid, gemeenschappelijk ook de kroon: gemeenschappelijk het nut, gemeenschappelijk ook de belooning."

Er laten zich wel enkele feilen aanduiden als onafscheidelijke keerzijden van dit talent. Ongetwijfeld hangt het succes ener rede dikwijls af van de inleiding, doch te lange inleidingen vermoeien. Chrysostomus is meermalen in dit gebrek vervallen, hij gaf wel eens twee tot drie inleidingen. Dat zulks herhalingen, afwijkingen

Sluiten