Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk naar gelang nieuwe denkbeelden hém op dat ogenblik invielen, of onverwachte omstandigheden hem dwongen van koers te veranderen. 't Is waarlijk verbluffend om na te gaan hoe snel hij zich weet aan te passen en zich uit onverwachte situaties redt. Een voorbeeld slechts ter verduidelijking. Het was in de vastentijd. Chrysostomus preekte over het scheppingsverhaal en het begon in de kerk duister te worden. De koster stak, terwijl Chrysostomus predikte, de lampen aan. Spontaan keerden de toehoorders het hoofd om. Maar de redenaar heeft het gezien en om de verstrooide aandacht weer op te wekken berispt hij hen daarover met grote tegenwoordigheid van geest. ,,Maar, let toch eens op en laat uw lichtzinnigheid varen! Terwijl ik u de Heilige Schrift verklaar wendt gij uw ogen van mij af en kijkt naar de lampen en naar hem, die ze aanmaakt. Wat een lichtzinnigheid ons aldus in de steek te laten en uw opmerkzaamheid naar hem te keeren! Ook ik wil een licht ontsteken, het licht der Heilige Schrift, en ook op onze tong brandt er een lamp, de lamp der goddelijke lering. Dit licht is groter en heerlijker dan het andere."

Deze voorbeelden zouden kunnen vermenigvuldigd worden. Dit éne moge volstaan om aan te tonen met welk een natuurlijke levendigheid de woorden van broederlijk vermaan hem uit het hart stroomden. Hij drukt zich daarenboven uit met geest en hoffelijkheid, bewarend die edelheid van vorm en het majestatische koninklijke woord van een bijna zuiver attisch grieks, dat

Sluiten