Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde de goede zeden in onze stad hebben geheerst, maar vreemdelingen, een samenraapsel van mensen die God noch eer kennen, hebben hun slag geslagen. Gij moet het nu beboeten, daar God deze majesteitsschennis toeliet, om uw verzuim door het thans gelopen gevaar te bestraffen."

Antiochië verkeerde in de grootste onzekerheid: het dacht aan de ellende die over duizenden zou komen wanneer de keizer over de misdadige woeling zou worden ingelicht. Het kende bovendien zijn snel-opvlammende hartstocht die hem dikwijls belette volgens recht en onder aanduiding der rede zijn gezag te handhaven. Wanneer, om een voorbeeld te geven, in Thessalonica anti-keizerlijke opstootjes plaats grepen werden er minstens 7000 man afgeslacht. Deze gebeurtenis die in de geschiedenis bekend staat als het Bloedbad van Thessalonica, duidt er op wat men, zelfs van een christelijken keizer, handelend in een aanval van woede, te verwachten had. — In het onderhavig geval kon men zich op het ergste voorbereiden. Ontsteltenis over het gebeurde en vrees voor 's keizers wraak grepen het volk aan en dompelden het in de diepste verslagenheid. In die omstandigheden verschijnt Chrysostomus in de kerk, en daar treedt hij op om het toe te spreken. Hij begint zijn opbeurende toespraak met een ontboezeming van innige smart over het gebeurde:

„Wat zal ik zeggen en wat zal ik spreken? 't Is thans een tijd van tranen, niet van woorden; van schreien, niet van spreken; van smeekgebed, niet

Sluiten