Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heengegaan, bereid om zijn leven voor ons allen op te offeren. Veel was er toch, dat hem de reis afried en tot blijven dwong: vooreerst zijn leeftijd, reeds tot de jaren der grijsheid gevorderd; dan zijn lichaamszwakheid, en het jaargetijde, en het aanstaande heilig Paasfeest, waarop zijn tegenwoordigheid vereist wordt. Eindelijk zijn enige zuster die op haar uiterste ligt. Maar de banden des bloeds, de ouderdom, de zwakheid, het ruwe weder en de bezwaren der reis, achtte hij niet. Slechts op ons heil en onze redding bedacht, stapte hij moedig over alle hinderpalen heen. Die grijsaard werd een jongeling; door jeugdig vuur ontvlamd heeft hij vleugelen aangekregen. Want als Christus, zei hij tot zich zelf, voor ons zijn leven heeft gegeven, kunnen ons dan enige vergiffenis en genade ten deel vallen, als wij, met de zorg voor zulk een grote gemeente belast, niet bereid zijn alles te doen en te lijden tot redding der ons toevertrouwde zielen? Zulk een vurige ijver zal God niet versmaden. Hij zal niet toelaten, dat zijn dienaar onverrichterzake moet terugkeren. Ik ben er zeker van, dat, zodra de keizer hem ziet, die aanblik reeds zijn toorn zal stillen. Want niet alleen de woorden, maar ook het gelaat van heilige mannen, bezit een wonderbare kracht. En daar de bisschop uitmunt in wijsheid en geoefend is in de Heilige Schrift, zal hij tot den keizer zeggen, wat Mozes sprak tot God-Almachtig: Vergeef hun hunne zonden, of schrap mij anders van het boek, dat gij geschreven hebt. Zo groot is de liefde der heiligen. Te sterven met hun kinderen achten zij

Sluiten