Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij ontslaan u echter niet van de preken. Daarbij dienen de maaltijden der christenen zo sober te zijn, dat zij de toeleg op ernstige zaken niet in de weg staan.'' Niettegenstaande het kritieke tijdstip dat Antiochë doormaakte, hielp de redenaar zijn mensen wegvluchten uit aardse zorgen, ze lerend afschuw voor godslasteringen, beoefening van naastenliefde, matigheid en toeleg op alle christelijke deugden.

Al spoedig echter zou het ontstane conflict weer scherpe vormen aannemen. Onheilspellende geruchten doen de ronde: de strafexpeditie is op komst! Op dit ogenblik precies is Chrysostomus ziek. Tijdens zijn afwezigheid stroomt het volk ter kerke, waar de landvoogd zich genoodzaakt ziet de mensen toe te spreken en tot bezinning te brengen. Wanneer Joannes weer op de ambo verschijnt, is hij daarover uiterst verbolgen. Ha, zijn christelijk volk heeft de smekende hand geheven naar een anderen leraar, en dan nog een heiden! Het is hem dus ontrouw geweest. Nu moet het zich maar een flinke afstraffing laten welgevallen. ,,Ik ben gedwongen geweest" — zo bijt hij zijn hoorders toe - ,,den stadhouder mijn dank uit te spreken voor zijn welwillende goedheid; want bij het gezicht van de agitatie en de geruchten die zich over de stad verbreidden, bij het gezicht van uw overhaastige vlucht hierheen, heeft hij u woorden van opbeuring moeten toespreken; hij deed het en met goed gevolg. Ook was ik zedelijk verplicht hem mijn felicitaties aan te bieden; maar de schaamteblos steeg mij

Sluiten