Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man moet zijn toehoorders tot bewondering en verrukking opvoeren. Van zulk een priester worden onvermoeide inspanning en aanhoudende oefening gevorderd, om zich op de eens bereikte hoogte te houden.

Ook voor Chrysostomus, wiens schoon talent zo spoedig was gebleken, zal het moeite kosten, zich zelf altijd gelijk te zijn. Doch hierin zal hij prachtig slagen omdat hij de veiligste weg kiest, die de leraar kan inslaan, nl. zijn redeneringen zó te bewerken, dat zij aan God behagen. Dit is zijn regel, zijn doel en zijn loon. Vandaar zijn voorkeur voor het homiletisch genre, dat hem toelaat het bijbelwoord grondig na te speuren en te verklaren, en aan te wenden voor practische toepassingen op het christelijk leven.

,,Er zijn mensen," zegt hij, „wier beroep het is de metalen aan de schoot der aarde ontgonnen, te gieten en te verwerken. Ze werpen ze in de smeltoven en verzamelen èn baargoud, èn korrels met de meeste zorg bijeen. Zo haasten wij ons, herders der Kerk, om het kostbaar metaal, het goud der apostolische lering, te verzamelen en te beproeven. Wij werpen het niet in de smeltoven, maar in het gloeiend vuur uwer ziel. Wij vertrouwen het aan uw bedenkingen toe en zoeken daarbij niet om een stoffelijk vuur, maar om een heilig geestesvuur in u te ontsteken. Wat wij immers mededelen, is niet de vrucht van eigen vinding, het is de vrucht van God, de Heilige Geest."

Chrysostomus gebruikt de vele Schriftwoorden

Sluiten