Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het jaar op de kalender van Januari. Nieuwjaar was de tijd van de grote voorzeggingen. Wie die eerste nieuwe maan in vreugde kon doorbrengen, mocht het jaar als bijzonder heilvol en gunstig beschouwen. Vandaar dat men al het mogelijke deed om een blijde, gelukkige nieuwjaarsdag te beleven. Aan vrienden en familie bood men geschenken aan, men richtte gastmalen, drinkgelagen en feestelijkheden in en de markt werd op pompeuze wijze verlicht.

In zijn strijd tegen het heidendom had Chrysostomus steeds met dat bijgeloof af te rekenen. Het gaf aanleiding tot vele wanordelijkheden en buitensporigheden, welke de gewijde redenaar onmogelijk kon laten voorbijgaan. Zo stelt hij in een nieuwjaarspreek de toen heersende gebruiken en misbruiken fel aan de kaak.

Chrysostomus is de redenaar van de strijd der hartstochten. Hij kent het wezen van het menselijk gemoed, want hij kent zich zelf. Hij weet dat het aan verzoekingen onderhevig is. Door bekoringen lastig gevallen, bekent hij evengoed als zijn toehoorders een zondaar te zijn: ,,Ik leid geen rustig leventje, vrij van stoornis en van zorgen ; ik word ook door stormen van zinnelijkheid heen en weer geslingerd, ten prooi aan het opbruisen van de baren." Kennend het eigen gemoed, kent hij ook het gemoedsbestaan zijner mensen. Hij weet met wie hij te doen heeft, nl. met mensen uit een kosmopolitische stad waar vooreerst een kultureel en godsdienstig gemengde bevolking woonde, waar vervolgens de ver-

Sluiten