Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit, sluit ik de schoot der aarde, dijk ik de meren, de stromen en de rivieren in, houd ik de jaarlijkse regens tegen? Neen, steeds deelt Hij met dezelfde mildheid zijn gaven uit, niet alleen aan de nietsdoeners en leeglopers, maar zelfs aan de bozen." Chrysostomus wist dat de van zelfzucht verduisterde zielen, alleen dan te doorstralen zijn, als ze met het volle licht der christelijke liefde overgoten worden.

Voor een bijzondere soort van armen had Joannes de grootste zorg. Hij dringt er bij zijn vrome gelovigen op aan de arbeiders en de huurlingen niet te vergeten. Vooral spreekt hij ten beste voor de boeren, voor de arme mensen van den buiten, die midden de rijke voortbrengselen van het land van honger omkomen. „Zij zwoegen heel hun leven door, zich afjakkerend aan hun taak, lijk ezels en muilezels; hun lichamen worden uitgebuit, erger dan stenen; men laat ze niet op adem komen, en, hun velden mogen al of niet vruchten dragen, uitgezogen worden ze toch. Als ze de winter achter de rug hebben, doorgebracht in de plassende regen, nachtwerk en koude, keren ze met lege handen naar huis. Dan komt er nog dit bij dat ze met schulden zitten; en met de schrik op 't lijf, zich de kastijdingen en afpersingen der opzieners moeten laten welgevallen!" Ook zijn zij op godsdienstig gebied uiterst verwaarloosd. Hun kan zelfs geen minimum van onderwijs worden bijgebracht. Er zijn geen priesters, geen kerken. Die de macht bezitten hebben daaraan schuld: de grote eige-

Sluiten