Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge dan niet dat wormen deze zijde, die ge draagt, bereid hebben en dat de hand der barbaren ze u tot sieraad heeft verwerkt? Weet ge dan niet dat kruiperige hofdames, bedriegers, heiligschenners, en de meest perverse mensen die de dienst der zonde verrichten, evenveel recht hebben ^ls gij om zich met zulke prachtvolle klederen te omhangen ? Daalt neer van de hoogte uwer trots, en beziet de geringheid van uw natuur. Gij mensen, zijt allen stof, as, schaduw en rook. Schijnbaar steekt ge boven anderen uit door het gezag van uw meesterschap, doch in feite gaat ge onder een ijzeren juk gebukt, het juk van de meest verlagende driften." Door zulke uitlatingen trachtte hij die zelfzuchtigen en hardenvan-gemoed te bewegen tot de liefde voor hun medemens zich uitend in maatschappelijk dienstbetoon, in menswaardige behandeling der slaven, in aalmoezen.

Het was geen poëtisch gevoel, dat hem zo deed spreken, maar het gevoel van de harde werkelijkheid waaronder duizenden zijner kinderen gebukt gingen. Hij heeft te Antiochië en vooral te Constantinopel de macht van het byzantijnse rijk gezien, zich vertonend in weelde en civilisatie, in overdreven levensverfijning aan de ene en maatschappelijk onrecht aan de andere kant. „Tot welk een hoogte is de weelde niet gestegen. Hoe ver is het gekomen met het klinkend goud en zilver, met de lage eerbewijzen der slaven, met de ingeschonken wijn, met de bekranste bekers, met de braspartijen en de vreugdemalen,

Sluiten