Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn verschillende kerken waren nog geen ziekenhuizen en was de armenzorg niet doelmatig georganiseerd . Hij beveelt dat aan iedere kerk een hospitaal zal verbonden worden, en met het geld dat hij spaaarde, laat hij er zelf bouwen. Twee priesters bekend om hun voorzichtigheid en godsvrucht, worden met de directie van al de ziekenhuizen der stad belast. Ook kiest hij bedreven geneesheren uit en zorgt dat er goede koks aangesteld worden. Christelijke werklieden, meestal jonge mannen, worden met het onderhoud der gebouwen belast.

Wat zijn priesters betreft, waarvan sommigen te veel jacht maakten op het geld en de gunsten van de rijken, of ze te veel naar de lippen spraken, — hij trachtte ze er toe op te leiden meer sociaal te voelen, meer eerbied te hebben voor de zwakken, een diep meevoelende geest en een werkdadig medelijdend hart voor alle armen aan de dag te leggen.

Chrysostomus wilde het besef van sociale broederlijkheid wakker schudden in een vrij-egoïstische samenleving, zó echter dat de rijken in den bedelaar, en de arme in den rijke, een broeder van Christus zou zien. Al stelt hij het schreeuwend onderscheid tussen beiden als onrechtvaardig voorop, zo gaat hij in zijn strijdlustigheid niet zo ver, alle sociale voorrechten uit den boze te gaan noemen en de afschaffing van de privaateigendom te eisen. Sommige schrijvers hebben dit, maar geheel ten onrechte, van hem beweerd. Zij zagen in zijn hartstochtelijk pleiten voor de armen, de bedelaars, de verdrukten, in zijn partij

(6 chrysostomus)

Sluiten