Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

circusspelen met wedrennen. Daar was het dol op. Naast de publieke circus- en theaterspelen, die op bepaalde dagen plaats hadden, waren nog buitengewone gelegenheden zoals de viering van 's keizers geboortedag, troonbeklimming enz. De magistraten en rijke families, tuk op de volksgunst, richtten van hun kant grote, schitterende feesten in. Om de vier jaar vonden de Olympische spelen plaats, die niet minder dan 45 dagen duurden; het waren voor het ganse land de grote feesten. Daar werden concerten gehouden, daar traden de rhetoren met hun gestyleerde voordrachten op, daar nam de mondaine jeugd een actief deel aan. Er was muziek en zang, er waren spelen: boog-schieten, schijven-werpen, lopen, zwemmen, springen, wagen- en paardenrennen. Niet alleen de mannen, ook de vrouwen konden de verzoeking niet weerstaan aan deze fel opwindende spelen deel te nemen. Dat dit gezamenlijk turnen en sport beoefenen van beide sexen in sporttenue waarbij de vrouw een minimum van kleding of zelfs in 't geheel geen kleding draagt, een groot gevaar voor de zedelijkheid opleverde, hoeft geen betoog. Vooral de jeu^d was hierdoor het felst bedreigd, zij zou haar reinheid en onschuld verliezen bij de vervoerende aanblik van toneelspeelsters en danseressen wier houding, blik en gebaar het jonge bloed doen opbruisen. Chrysostomus achtte zich verplicht de christenen van dergelijke lichtzinnigheden af te houden en deze heidense spelen bij hun ware naam te noemen: ongebondenheid en duivelswerk! Want ja, was reeds het thema der schouwspelen doorgaans

Sluiten