Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wrok te gisten in het hart der groten tegen Chrysostomus. Zij wilden wel een redenaar, doch geen priester. Voortaan werd zijn ijver voor de goede zeden, door de uitgesproken vijandigheid van het keizerlijk hof en van heerszuchtige hofdames, gehandicapt. Toch waren niet alle adellijke dames bitter jegens hem gezind. Sommigen onder haar waren hoogstaande christenvrouwen, zij stonden hem met raad en daad bij, en bleven hem trouw tot aan het bittere einde.

I

Zwijgen deed Joannes niet. Hij had de moed heftig te protesteren tegen de mondaine vrouwen en de losbandigheid van het keizerlijk hof. Hij protesteerde tegen de handel in meisjes en wist te bereiken dat deze sterk afnam. Maar de onzedigheid van de vrouwen-opschik bleef. In hun ijdelheid gingen de christenvrouwen mee met de heidenen, het eigen lichaam verzorgend en vertroetelend als hun grootste schat. Deze modepoppen zegt Joannes ongenadig de waarheid: ,,Waarom behangt gij u met kostbare kleren en gouden sieraden? Dat is oneerbaar en schandelijker dan wanneer gij niets aan hadt. Zulke kleding past voor de schouwburg, voor toneelspelers, voor dansers en voor gevechten tegen de dieren. God heeft de christelijke vrouw een andere kleding gegeven. Gij allen die in Christus' naam gedoopt zijt, hebt Christus aangetrokken." Men mene niet dat Chrysostomus tegen vrouwelijke schoonheid en bevalligheid is, zij heeft rechten die hij zelf erkent. Men leze slechts zijn brieven aan de vrome weduwe Olympias, en o.m.

(7 chrysostomus)

Sluiten