Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ballingschap te drijven en te doden. Het conflict liep uit op de wederrechtelijk tegen Chrysostomus opgezette Eiken-synode, zijn afzetting en eerste verbanning.

Bij het bericht van deze maatregel is het volk, dat zijn manhaftigen bisschop eert en liefheeft, verontwaardigd. Het demonstreert. De Sophiakerk loopt vol. Een trouwe lijfwacht omringt het episcopeion *). Joannes spreekt: „Vele zijn de baren en zwaar is de golfslag; maar wij vrezen niet bedolven te worden, want wij staan op de rots. Laat woeden de zee, de rots vergruizelen kan zij niet; laat klimmen de baren, het scheepje van Jezus overspoelen vermogen zij niet. Wat hebben wij te vrezen? zeg het mij. De dood? „Voor mij is het leven Christus, en het sterven een gewin." De ballingschap dan? zeg het mij. Des Heren is de aarde en haar volheid. De verbeurdverklaring onzer goederen? „Niets hebben wij in de wereld meegebracht; 't is duidelijk dat wij ook niets vandaar kunnen meedragen." De verschrikkingen der wereld zijn mij verachtenswaard en eveneens spot ik met haar goederen. Armoede vrees ik niet, rijkdom verlang ik niet, te sterven ducht ik niet, te leven begeer ik niet, tenzij omwille van uw vervolmaking. Daarom ook gewaag ik van deze toestand en smeek ik uw liefde om te blijven vertrouwen. Niemand toch zal ons van elkander los kunnen rukken; want „wat God heeft verenigd, kan geen mens scheiden' '. . . Hoeveel dwingelanden wilden zegevieren over de Kerk? Hoeveel gloeiende ketels,

i) Gedeelte van de kerk aan den bisschop voorbehouden.

(7* chrysostomus)

Sluiten