Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveel vuurovens, tanden van wilde dieren, gewette zwaarden? Maar zij hebben niet gezegevierd. Waar zijn die bestrijders? Aan het zwijgen en de vergetelheid zijn zij prijsgegeven. Waar is de Kerk? Zij schittert luisterrijker dan de zon. Wat van hen was, is uitgeblust; wat van haar is, blijft onsterfelijk. Indien de kinderen der Kerk niet overwonnen werden, toen zij weinig in getal waren, hoe zult gij de overwinning kunnen behalen, nu de gehele wereld vol is van godvrezendheid? ,,Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan". . . ,,Ik ben met u al de dagen, tot aan het einde der wereld." Christus is met mij, wien zal ik vrezen? Al rijzen golven, al rijzen zeeën, al rijzen gramschapsvlagen van vorsten hoog tegen mij op, 't is mij alles nog minder dan spinrag. En ware het niet omwille van uw liefde, dan zou ik heden zelfs niet geweigerd hebben heen te gaan. Want steeds zeg ik: ,,Heer, Uw wil geschiede," niet wat deze of gene, maar al wat Gij wilt. Dit is mijn bolwerk, dit is mijn onwrikbare rots, dit mijn staf, die niet wankelen kan. Wil God, dat dit zal geschieden, het geschiede. Wil Hij, dat ik hier blijve, ik ben er dankbaar voor. Waar zijn wil mij ook leide, aan Hem mijn dankgebed."

Om een muiterij te voorkomen, gaf Joannes de derde dag na zijn veroordeling zich gewillig over. Zo ging hij vrijwillig de weg van zijn eerste ballingschap in. Doch niet voor lang. Want, toen het volk van het gebeurde op de hoogte was, riep het om Joannes, en dreigde met oproer

Sluiten