Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehele wereld zo wijd. Ook was dit hart voortdurend zijn model, en had hij steeds de lof er van op de lippen, en zijn werken voor ogen. Ha! de diepten van dit hart bergen heel wat rijkdommen! Doch rijkdommen onvermoed en ongebruikt door velen. Wat zijn de mensen over de Paulus-brieven toch onwetend! Zij lezen ze niet, voorwendend huiselijke zorgen en bezigheden. Blinden zijn ze, ingemetseld in hun onwetendheid. En toch, hoe dikwijls wordt er uit St. Paulus voorgelezen! Dit gebeurt, zegt Chrysostomus, drie tot vier maal in de week, voornamelijk op de feesten der martelaren. De tonen van deze geestelijke bazuin brengen hem in vervoering; het is hem alsof hij Paulus zelf hoort, hem ziet te midden van zijn toehoorders: „Heb ik voor al de heiligen een tedere verering, toch gaat mijn voorkeur naar den zaligen Paulus. Hij is een uitverkoren vat, de bazuin des hemels, de inleider in de geheimen van Christus' bruid. Zo ik aldus uiting geef aan mijn hoge gevoelens voor hem, is het opdat gij in diezelfde gevoelens zoudt opgaan. Zulke gevoelens mag men zonder blozen uiten; zij brengen geen storing of verwarring in de ziel." In Paulus is het ideaal der heiligheid levend geworden. Hij is het volmaakte toonbeeld van de hoogste volmaaktheid, en als men zijn deugden beschouwt, bewondert men in hem de beteugeling der heetste driften, de heldhaftigheid van de moed, en de gloed der goddelijke liefde.

Joannes is een hartstochtelijke Paulus-minnaar omdat Paulus een hartstochtelijke Christus-

Sluiten