Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus' taal heeft de taal van Chrysostomus gevormd, zoals het woord van Christus dat van den groten Apostel.

Ongetwijfeld is hij onder de Kerkvaders een der beste verklaarders van Sint Paulus. Wij bezitten over zijn commentaar op de Brief aan de Romeinen, een schitterende getuigenis van Isidorus van Pelusium: ,,De wijsheid van den scherpzinnigen Joannes is er helemaal in vervat. Ik geloof, en n'emand zal mij aan overdrijving schuldig verklaren, dat indien de zalige Paulus zich van de attische taal had willen bedienen om zich nader te verklaren, hij het niet anders dan de eerbiedwaardige Joannes zou gedaan hebben, zó volmaakt is dit commentaar."

Nog in onze dagen sprak Pater Lagrange O.P., de stichter van de bijbelschool te Jerusalem, er dezelfde lof over uit, deze commentaar roemend als een van de voortreffelijkste door zijn klaarheid, zijn uitvoerigheid, zijn welsprekendheid, zijn rijkdom aan praktische toepassingen.

Heeft Chrysostomus over de Paulus-brieven zeer schoon geschreven en gepreekt, toch hebben sommige redevoeringen meer in het bijzonder de bewondering en de waardering van tijdgenoten en nakomelingen opgewekt. Zo nemen de zeven beroemde lofprijzingen over St. Paulus een bijzondere plaats in. Zij werden uitgesproken te Antiochië en begroet met ongemene bijval. Paulus wordt er ten voeten uitgetekend in de grootheid zijner werken en in het sublieme zijner functies, in de diepte zijner gedachten en in de macht van zijn woord, in de heldhaftigheid van

Sluiten