Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHIJNWERPERS

TWEEDE REEKS (deel 11—2o)

11. P. R. O. Peller. Zonen van learus. Met 12 kunstdrukreproducties. fl. 0.90

12. Fr. S. Rombouts. De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.

fl. o.Sg

13. Mr. A. Hustinx. Tussen Tafelberg en Zambesi. Blank en Zwart ZuidAfrika. Met vele tekeningen van den schrijver.

fl. 0.8^

14. Dr. J. A. Kok. Naar het absolute nulpunt. Met een voorwoord van Prof. Dr. W. H. Keesom. fl. 0.90

1 g. Drs. E. van Wessem. Een prince van Orangien.

fl. 1.90

16. Prof. Dr. Edgar de Bruyne. Wat is cultuur?

Met fotografisch omslag van J. Gelens. fl. o.jg

17. Jan Vriends. Langs de vloedlijn. Met 12 kunstdrukreproducties. fl. 0.95

18. Joep Nicolas. Wij, glazeniers. .. Met vele kunstdrukreproductiei.

f 1. 1.2 5

19. Wouter van Leeuwendaal. Het meisje Jehanne. fl. 0.8^

20. Albert en Magda Kuyle. PanEuropa. fl. 1,2£

Bovenstaande 10 delen ineens gekocht

fl. 3.90

Sluiten