Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, alle koningen moeten hem huldigen,

alle volkeren hem dienen.

Want hij redt den arme, die om bijstand roept, en den verdrukte, die geen helper heeft."

En Israëls verwachting heeft grond: de belofte. Het „hoopt op Zijn woord" en weet daardoor dat zijn wachten niet ijdel zal zijn. Het licht zal rijzen, want God heeft het gezegd. Zijn woord kan niet falen,

In het Nieuwe Testament lezen we van Simeon, wien een Godsspraak ten deel viel: hij zou niet sterven, eer hij den Christus gezien had. Als Simeon is Israël jong en levend gehouden door zijn verwachting. Totdat Hij kwam, die het licht is tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor Zijn volk Israël.

Hij is gekomen, in wien God en mensch elkander vinden. Als een kindeke lag Hij in Bethlehems kribbe: de groote Gave Gods.

k

„Komt, verwondert u, o menschen,

„Ziet, hoe dat u God bemint:

„Ziet vervuld der ziele wenschen.

„Ziet dit nieuwgeboren Kind.

„Ziet, die 't Woord is zonder spreken,

„Ziet, die Vorst is zonder pracht,

„Ziet, die 't al is in gebreken,

„Ziet, die 't licht is in den nacht,

„Ziet, die 't goed is, dat zoo zoet is,

„Wordt verstooten, wordt veracht."

Hij is het: het snijpunt, waar de verticale lijn van God uit de hoogte en de horizontale lijn van den mensch in de diepte elkander raken.

Sluiten