Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien heeft, wordt er door geboeid, en moet omhoog

blikken, of hij durft of niet.

★ ★ ★

Wat is toch de bedoeling van dit onderdeel uit ,,het onderwijs van Jezus"? Ik geloof, dat het moeilijk is, om bij een gelijkenis, zoo rijk en zoo het geheele leven en den geheelen mensch omvattend, van één bedoeling te spreken.

Maar indien Jezus er een hoofddoel mede gehad heeft, dan moet het zijn om ons allen voor een scherp „entwederoder" te stellen. Er zijn twee wegen. De een is de weg van gezonde braafheid en godsdienstigheid. Het tragische van dezen weg is, dat naarmate wij bewust braver en godsdienstiger worden, wij uit het centrum van onze ziele worden weggedreven de oppervlakte tegemoet. Een serie van oppervlakkige geboden in oppervlakkigheid vervuld. Dit is ongetwijfeld „heiligheid". Maar buitenkantsheiligheid, dus schijnheiligheid.

De andere weg is die van het ingaan in onze innerlijkheid, het „komen tot onszelf". Dit is de weg van den dood. Want ons diepste innerlijk is niet het verborgen heiligdom, waar wij blijde ons „betere ik" ontmoeten mogen. Het is de zelfkant van onze eigen samenleving. Wie hem bereikt heeft, sterft met gebogen hoofd en slaande op zijn borst.

Aan dien zelfkant vallen alle verschillen tusschen de menschen weg. De tollenaar mag royaal erkennen, dat hij in het diepst van zijn leven met de twee groote geboden Gods, „God lief te hebben met alle kracht en den naaste als zichzelf", op zeer gespannen voet heeft gestaan.

Doch als de farizeër tot zichzelven komt, zal ook hij belijden, dat hij er even weinig van heeft terecht gebracht.

Sluiten