Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mering stond 11), Hij heeft zich evenzeer verblijd als in den kring der twaalven een begrijpen van zijn wezen begon door te dringen. Dat was het eerste dagen van het Godsrijk, dat door Hem tot openbaring moest worden gebracht. Als de zeventig discipelen uitgezonden zijn en terugkeeren vol blijdschap om de krachten van het koninkrijk, die ze hebben waargenomen, dan volgt er: ,,te dier ure verheugde zich Jezus in den geest." 12) Hij heeft hen noodig gehad om bij de zwaarste momenten een geestelijke lijfwacht om Hem te vormen. Ook in Jezus' leven zijn die zuiver-menschelijke inzinkingen geweest, wanneer de levensangst zich vastgrijpt aan de vastheid en trouw van anderen. Hoe noodig Hij hen op die momenten had, wordt wel heel duidelijk als Hij in Gethsemane, wanneer Hij begint „droevig en zeer beangst te worden", vraagt: blijft hier en waakt met mij. Even later klaagt Hij: kunt gij dan niet één uur met mij waken? 13)

Hij heeft de discipelen „gesteld om bij Hem te zijn" voor zichzelf.

Maar ook voor hen. Hij riep hen uit hun omgeving, uit hun werk en familie. Uit den omtrek van het leven, waarin zij dagelijks gewoon zijn te verkeeren naar Hem, die in het centrum van het leven staat, daar waar slechts een dunne wand de eeuwigheid scheidt van den tijd. Zij moeten verkeeren bij Hem, in wien de waarheid en de heiligheid onbesmet en ongebroken openbaar wordt. Dat beteekent voor hen, dat zij in zijn tegenwoordigheid een levensgeschiedenis moeten doormaken, in wier processen zij beproefd en gelouterd en veranderd worden. De omgang met Jezus zal hen aan zichzelf ontdekken en als zij wanhopig en machteloos zijn vastgeloopen, dan ontdekt Hij eerst zichzelf aan hen. Welk een stadia moet Petrus door-

Sluiten