Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbarig, dan te aarzelend zijn. Zij zullen moeten leeren met elkander om te gaan. Zij zullen als zelfstandige personen zich voegen in de gemeenschap, en als lid der gemeenschap toch blijven zelfstandige menschen. Zij zullen met elkander moeten ingaan en uitgaan en weide vinden 2 4), ingaan tot de concentratie en uitgaan tot de expansie. Zij zullen verlost worden van ontmoedigende zelfonderschatting en van verblindende zelfoverschatting, als zij zich opgenomen weten in het groote geheel der Christelijke kerk aller eeuwen, die zingt in het majestueuze Te Deum:

U looft d' Apostelschaar in heerlijkheid o Heer!

Profeten, martelaars, vermelden daar Uw eer.

Door heel Uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, In strijd en zegepraal Uw groote naam beleden;

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,

Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdoogen.

1) Matth. 19:28. 2) Hand. 1 : 26. 3) Openb. 21 : 14.

4) Mare. 16:14. 5) JQh. 20:24—29. 6) Joh. 20:24. i) Luc.

24:33.8) Hand. 1:17. 9) Mare. 8:32: Joh. 10:24; 11:14

enz. 10) Lucas 9 : 28 en Matth. 26 : 37. n) Marcus 6 : 5.

12) Lucas 10 : 21. 13) Matth. 26 : 38, 40. 14) Jch. 21.

15) Matth. 16:16, 17, 23. ") Luc. 22:32. " Joh. 3:1 —

12; 7:44—53; 19:39. is) Luc. 10:38-42. i») Joh. 4:35.

20) Lucas 10 : 3. 21) J0h. 16 : 16, 32. 22) Openb. 7 : 9.

23) Openb. 7:4. 24) jDh. 10:9.

Sluiten