Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed.

Laat uw stem, Heiland, ook in ons leven gehoord worden. Geef ons het besef geroepen te zijn, de begeerte om U te volgen en te dienen. Laat ons U volgende, li dienende, ook anderen vinden, met wie wij gemeenschap hebben juist in dat volgen en dienen. Geef ons Uw discipelen te zijn, die voor zichzelf kracht bij U zoeken, en Uw apostelen, die tot anderen uitgaan om hun iets van het ontvangene mee te deelen. Zoo alleen krijgt ons leven spanning en beteekenis. Maak ons bereid om in Uw dienst te worden gecorrigeerd. Louter ons door Uw liefdevolle gestrengheid, opdat ook wij steeds meer bekeerd worden. Dan zullen wij in staat zijn in Uw kracht anderen te versterken. Laten wij mogen zijn medearbeiders, medebouwers in Uw Koninkrijk. Wek Gij er velen, jongeren, uit alle landen, die iedere eigenliefde opzijdezetten, alle tweedracht uitbannen, en door Uwen Geest vervuld van zichzelf zullen weten, dat zij behooren tot de ééne kudde, die achter den éénen Herder uitgaat. Amen.

Sluiten