Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Jezus toch een Profeet is. Hij heft Hem boven het gewone menschenvlak uit met zijn betuiging: of Hij een zondaar is, weet ik niet, en komt reeds zeer dicht bij de kern, als hij getuigt: „Indien deze van God niet ware, Hij zoude niets kunnen doen!

Wondere wijze, waarop, door strijd heen, God een zie tot helderheid brengt. Volgt Hij ook dezen weg nu nog niet dikwijls met de Zijnen? Eerst belijdt gij Hem als den Zegenende, den Algoede, van wien zooveel liefelijks uit gaat, — dan als uw leidsman of profeet, — langzaam aan begint het in uw ziel duidelijk te worden, dat Hij is de van God gezondene. Hij komt van boven af. Niet te verklaren uit de menschen, of uit zijn omgeving, of uit zijn cultuur. Hij, de Christus, is van God.

Wondere heerlijkheid, dat God aan zijn kinderen in den strijd die zekerheid, die vaste, sterk wordende blijdschap wil schenken. Duisterder, moeilijker wordt 't voor den blindgeborene en voor menigeen na hem in de wereld en eigen omgeving: steeds lichter en helderder treedt de Christus voor u met zijn schatten en gaven, in gansch zijn eenige persoonlijkheid.

Is dit ook de vrucht en uitkomst van uw strijd? Menigeen verslapt in den strijd, wordt beangst, werpt het op een vergelijk met de wereld, tusschen zichzelf en de wereld. Dan wordt de duisternis grooter en Christus trekt zich terug. Houdt gij op Jezus aan, dan wordt de strijd, ook de innerlijke strijd, grooter, maar uw zekerheid groeit en Christus wordt u heerlijker. Want Hij laat u niet los. Hij laat u niet alleen in den strijd. Dit mocht de blindgeborene als voorbeeld ook voor u ervaren. Als hij daar door de Farizeërs buitengeworpen is, treedt Jezus op hem toe, Hij zoekt hem op, en zal dan zijn getrouwen getuige (vertroos-

Sluiten