Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: Matth. 26 : 35:

Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met U sterven, zoo zal ik U geenszins verloochenen! Desgelijks zeiden ook al de discipelen.

Lezen: Matth. 26 : 31—35.

Matth. 26 : 69—75.

Zingen: Gezang 118:1,9 (nieuwe bundel Gez. 34 : 1,5) Psalm 73 : 13.

Sluiten