Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS EN PETRUS.

KARL HEIM zegt ergens in één van zijn overdenkingen: „Wij moeten het laatste houvast, het laatste steunpunt prijsgeven, dat wij zonder God in onszelf hebben." Dat geweldige gezegde illustreert hij aldus: Ik zal nooit vergeten hoe van mijn schoolklasse één mijner leerlingen bijna verdronk bij het baden. Maar toen het laatste restje van zijn kracht hem ontzonken was, kwam een sterke zwemmer die hem vastgreep en door de golven aan land droeg. Toen ik het gezicht van dezen jongen man zag, die uitgeput in de armen van zijn redder lag, verstond ik het woord dat Luther aan den bekommerden Augustijner monnik George Spenlein in Memmingen schreef (1516): „Nur durch getroste Verzweiflung an dir selber wirst du Frieden finden".

★ ★ ★

Wij zijn geneigd om bij de doorlezing van de Evangeliën enthousiast uiting te geven aan deze overtuiging: Wat heeft de Heer aan Simon Petrus een sympathiek discipel gehad. Het bestek van deze overdenking gedoogt niet dat wij alle momenten weergeven die deze overtuiging in ons doen groeien. Dat is ook niet noodig, want de vele gegevens zijn zóó duidelijk, dat verschil van meening is uitgesloten. Petrus is de man met een open karakter, spontaan, hartelijk, vol toewijding, een echte vriend van

Sluiten