Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze oogen geopend om de betoovering van elke afgoderij te doorzien, die ons immers van God afvoert.

Daar op die top, onder het Licht van God, schroeit ons van het lijf de mantel van zelfzuchtige behoudzucht. Daar wordt de mensch aangegord met nieuwe hoop en moed en geloof om ondanks eigen zonde voort te gaan en te strijden tegen den duivel en al zijn rijk en te verwachten een

nieuwe Hemel en nieuwe Aarde.

★ ★ *

Pilatus klom niet eens.

Als zoovelen stond hij aan den voet en hoonde de bergbeklimmers.

Hij hoonde zelfs Christus.

Er is een oude legende, dat Pilatus later tot inkeer kwam en Christus vond.

Toén had hij de waarheid.

Maar ook toen nog niet antwoord op allerlei raadselen.

Maar wel wist hij toen dat Christus koning was van

een rijk van verlossing en vergeving.

★ ★ ★

Christus' koningschap vangt aan, waar een mensch moegeworsteld zich buigt en smeekt om vergeving.

Zoo is er zelfs voor een speler uitkomst. Hij leert verstaan de troost van het oude gebed, dat uitklinkt boven de klacht van het vrouwenkoor, waarmede de „Matthauspassion" van Bach aanvangt:

O Lam Gods, dat onschuldig zij aan het kruishout slachtten,

Bevonden steeds geduldig

Sluiten