Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOLGOTHA.

OP Goeden Vrijdag gaat Jezus van ons heen. Maar op Goeden Vrijdag weten wij, dat Hij voor eeuwig tot ons komt. Op Goeden Vrijdag wordt Zijn licht verduisterd en dat der zon mee. Maar op Goeden Vrijdag weten wij, dat Hij ons nu eerst ten volle geopenbaard is en in Hem God. Op Goeden Vrijdag is Zijn eenzaamheid volkomen geworden, als God Hem verlaat. Maar op Goeden Vrijdag weten wij, dat er nu voor het eerst in de geschiedenis van de wereld en in ons eigen leven gemeenschap is, gemeenschap met God en met elkander. Dat is het drievoudig wonder van den Goeden Vrijdag. Wij vieren hem in de lente. Misschien kan alleen het blijde wonder van de lente iets uitdrukken van de blijdschap in rouw, die leeft op Golgotha. ,,Du weinest", zegt Parsifal

tot Kundry, „sieh', es lacht die Aue".

★ ★ ★

Christus' gaan is een komen. Maar ook Zijn komen een gaan. Wij vinden dat in de verhouding van Moeder en Zoon. In het leven van de Moeder is het kind de komende. Die niet slechts komt, wanneer Hij geboren wordt, maar die altijd weer verwacht wordt haar heele leven door, als den eersten keer. Het leven van de Moeder is één wachten op den Zoon. Maar als zij, gelukkig en blijde, Hem aanbiedt in den tempel, wordt haar gezegd, dat een zwaard

Sluiten