Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed.

,,0 God, U heb ik lief, en ik heb U niet lief, opdat Gij mij zult verlossen, of omdat Gij hen, die U niet liefhebben, straft met eeuwig vuur. Gij, Gij, mijn Jezus, hebt in het kruis mij geheel omvat. Gij droegt nagelen, spies en velerlei vernedering, ontelbare smarten, angstzweet en benauwdheid, ook den dood, en dat wegens mij, ach! voor mij, zondaar. Waarom zou ik U dan niet liefhebben, o Jezus, die zoo innig liefhadt! Niet opdat Gij mij zalig maakt in den hemel, ook niet opdat Gij mij niet eeuwig verdoemt; neen, zoo, God, zal ik U altijd liefhebben, als Gij zelf mij hebt liefgehad: ik zal U liefhebben, omdat Gij mijn hoop zijt, omdat Gij mijn hoogste goed zijt." Amen.

Sluiten